Euskal Memoriako blogak

Euskal Memoriako blogak

Errelatoa! Zein errelato?

2017-05-11

Jesus Mari Gisasola - Trunboi

I

Nahiz lehen unetik kolonizatu

estaltzen zare gogor saiatu

ta guk ordea, ozen argiro

nahi dugu hemen aipatu (bis)

oroitza ez da bukatu

badugu ta zer kontatu

nahiz ta aintzina gertatu

Burgosen bilduz, nafarrik gabe

Nafarroa eskuratu

konkista haren orbanik ez da

oraindikan ezabatu. (bis)

II

Nork du herri hau menpean hartu

zein indarrean gurean sartu

nork ezarri du bere hizkuntza

eta gurea baztartu? (bis)

Derrigorrean uztartu?

eta ukatzen ausartu?

ez du sikira hausnartu

ta mendetako morrontza latza

lege bihurriz indartu

ta nahi duzue zuen arauak

ditzagun otzan onartu? (bis)

 

III

Aipa dezagun demokrazia

Francon garaian ernarazia

zein da benetan dama galduak

merezi duen grazia (bis)

gerra badu ahantzia?

ondorengo erauntsia?

kunetan maltzur utzia?

zenbat gehiago isilduko du

erailen garrasia?

harik ta dena argitu arte

ez da bukatu auzia.(bis)

 

IV

Oroit España sutan Gernika

zuen lagunak bonbak jaurtika

Burgosen, berriz, gerra buruak

xaxa emanez, zirika; (bis)

haur, nagusi garrasika

nora ezean korrika

txarra alor zein karrika,

dena birrindu gehienak erail

haien asmoa, irrika,

majo lardastu duzue gero

suntsiketaren kronika, (bis)

 

V

Eta zer esan torturarena

Españak libre darabilena

estaltzen irmo, baina egia

beti beti nabarmena; (bis)

ukatzea da aurrena

ahanztura, luzapena

ta meatxua hurrena

tribunaletan ezkuta dadin

argitu nahi ez dutena

eta gainera nekez dizute

eskatuko barkamena. (bis)

 

VI

Zeuen juezak zeuen legea

ejerzitoa, matoi taldea

mendez mendeko indar orekan

nabarmena da aldea; (bis)

nork moztu digu bidea

etenda libertadea

ta estu lotu hedea?

gainera nork du hemen hobena

zazpi harlauzaz gordea?

armen indarra duzue baina

arrazoirik ez, ordea. (bis)

 

VII

Sarri ukatu arren badira

hirurehun bat urrun guztira

ez lirateke kinka horretan

preso  arruntak balira; (bis)

gaixo larriak hor dira

hemen baleude sikira!

arrazoiaren argira

humanitate piska bat eta

borondatea aski da

gaixoak azkar bidal ditzaten

bakotxa bere herrira.(bis)

 

VIII

Ez naizen arren historialari

ausart hasi naiz kontu kontari

zirikaturik bide emanez

gehiago dakienari, (bis)

lotu dakion lanari

zeregina da ugari

ta askatasuna sari

bidean, baina, gal ez gaitezen

behar dugu egon adi

Euskal Herria dadin soil soilik

relatoaren zaindari. (bis)

 

DOIÑUA; Naufragoarena

Donostia, 2017/02/27